Zakelijke leiding

Piet LinnebankBinnen de Stichting Nederlands Politieorkest is een bureau geformeerd dat belast is met de dagelijkse gang van zaken. Sedert de oprichting van het NPO wordt het bureau bemand door Piet Linnebank. Piet werkt in deeltijd bij de stichting NPO. Hij voert taken uit die liggen op het gebied van het voorbereiden van optredens, het voeren van de administratie en de muziekbibliotheek en het verzorgen van de public relations. Kortom hij ondersteunt het orkest van A tot Z tijdens repetities en optredens. Het bureau van het NPO is gehuisvest bij de Eenheid Landelijke Politiediensten, te Driebergen.

De muziekbibliotheek

Het NPO is trots op het bezit van een zeer ruim gesorteerde muziekbibliotheek die op dit moment bestaat uit ongeveer 5500 muziekstukken. In deze muziekbibliotheek is de gehele muziekbibliotheek van de voormalige Rijkspolitiekapel opgenomen.

Aanvragen

Met al uw vragen over het reilen en zeilen van het NPO kunt u bij Piet Linnebank terecht. Ook uw vragen over optredens kunt u tot hem richten.