Zakelijke leiding

Binnen de Stichting Nederlands Politieorkest is een bureau geformeerd dat belast is met de dagelijkse gang van zaken. Sedert de oprichting van het NPO in 1995 werd het bureau bemand door Piet Linnebank. Per 1 januari 2021 geniet Piet van zijn wel verdiende pensioen.

Jeroen Miessen

Jeroen Miessen is per 1 januari 2021 aangesteld als de opvolger van Piet Linnebank. Jeroen voert taken uit die liggen op het gebied van het voorbereiden van optredens, het voeren van de administratie en de muziekbibliotheek en het verzorgen van de public relations. Kortom hij ondersteunt het orkest van A tot Z tijdens repetities en optredens. Het bureau van het NPO is gehuisvest bij de Eenheid Landelijke Politiediensten, te Driebergen.

Aanvragen

Met al uw vragen over het reilen en zeilen van het NPO kunt u bij Jeroen Miessen terecht. Ook uw vragen over optredens kunt u tot hem richten.