Stichting Nederlands Politieorkest

Het NPO wordt bestuurd en beheerd door de Stichting Nederlands politieorkest. Deze stichting beoogt met het orkest een bijdrage te leveren aan de in stand houding en verbetering van de relatie tussen de politie en de Nederlandse samenleving, alsmede het bevorderen van de saamhorigheid binnen de Nederlandse politie.

De stichting Nederlands Politieorkest wordt bestuurd door een stichtingsbestuur, bestaande uit:

Dhr. M. Sitalsing – voorzitter
Dhr. W. Mollema – penningmeester
Dhr. H. Kuik – secretaris
Mevr. M. Kipperman – algemeen bestuurslid
Dhr. M. Helmer – algemeen bestuurslid
Dhr. A. de Vries – algemeen bestuurslid